Aktualizované znění Stanov Asociace schválené Valnou hromadou dne 15. 2. 2020

 

 

Platná verze Stanov schválená Valnou hromadou Asociace dne 15. 2. 2020 je ke shlédnutí v sekci 'DOKUMENTY', nebo zde:

Stanovy Asociace schválené 15. 2. 2020 ... klikni zde ...