Pozvánka na Valnou hromadu Asociace klubů historických vozidel z.s. - 15. 2. 2020 v Pardubicích

 

 

Vážené dámy, vážení pánové,

 

jménem prezidia si dovoluji pozvat vás na Valnou hromadu Asociace klubů historických vozidel z.s. (dále jen AKHV), která se bude konat v sobotu 15. února 2020 od 10:00 hod.

 

Místo jednání:

 

RESTAURACE PIVOVARKA, Pardubický pivovar, Palackého 250, 530 33 Pardubice

50°2'7.544"N, 15°45'43.704"E

http://www.pivovarka.cz/

 

!! prezence účastníků je možná již od 8,30 hod. !!

 

 

PROGRAM:

 

1.  8:30 prezence, výběr členských příspěvků do AKHV pro r. 2020

2. 10:00 zahájení valné hromady AKHV - volba návrhové a mandátové komise - hlasování

3. 10:10 prezentace nových členů AKHV - čekatelů a hlasování o přijetí 3 nových klubů / spolků jako řádných členů AKHV s již existujícími funkčními testovacími klubovými komisemi

4. 10:25 přednesení jednotlivých zpráv o činnosti

5. 10:50 informace o stavu systému na podporu testovaní a identifikace historických vozidel www.typyveteranu.cz

6. 11:00 informace o změnách v systému testování historických vozidel a prodlužování platnosti průkazů historických vozidel,

7: 11:30 kalendář akcí klubů AKHV na r. 2020

8. 11:40 zdravice hostů

9. 11:50 informace o jednání v Poslanecké sněmovně o připrované novele zákona č. 56/2001 Sb. a úpravě pro historická vozidla

10. 12:20 oběd

11. 13:15 návrh úpravy stanov AKHV na ošetření možnosti přijmout nový klub / spolek s již existující funkční testovací klubovou komisí - hlasování

12. 13:35 projekty na podporu hnutí historických vozidel a propagace AKHV v r. 2020 - hlasování

13. 13:50 různé

13. 14:10 přijetí usnesení valné hromady - hlasování

14. 14:30 závěr a ukončení Valné hromady

 

 

 

Očekáváme, že za každý členský klub / spolek se zúčastní dva jeho zástupci.

 

Účast prosím potvrďte co nejdříve na e-mailovou adresu akhv@akhv.cz.

 

 

S pozdravem

 

Jiří Franc

Asociace klubů historických vozidel z.s.

Na Strži 9

140 00 Praha 4

www.akhv.cz

e-mail akhv@akhv.cz

 

Pozvánka ke stažení:

Pozvánka na Valnou hromadu AKHV - 15.2.2020 ( klikni zde )