Pozvánka na Valnou hromadu AKHV - neděle 4. března 2018 v Pardubicích

 

___________________________________________________________________________

 

Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si pozvat členy Asociace klubů historických vozidel z.s. (dále jen AKHV) na Valnou hromadu AKHV, která se koná v neděli dne 4. března 2018 od 10:00 hod.


Místo jednání:

RESTAURACE PIVOVARKA, Pardubický pivovar, Palackého 250, 530 33
Pardubice

50°2'7.544"N, 15°45'43.704"E
http://www.pivovarka.cz/


!! prezence ůčastníků je možná již od 8,30 hod. !!
PROGRAM:

1. 8:30 prezence, výběr členských příspěvků r. 2018
2. 10:00 zahájení valné hromady AKHV - volba návrhové a mandátové komise - hlasování
3. 10:10 přednesení jednotlivých zpráv činnosti
4. 10:50 zpřístupnění systému na podporu testovaní a identifikace historických vozidel www.typyveteranu.cz
5: 11:20 kalendář akcí klubů AKHV na r. 2018 
6. 11:30 zdravice hostů
7. 11:45 informace o změnách v systému testování historických vozidel
8. 12:25 oběd
9. 13:15 projekty na podporu hnutí historických vozidel a propagace AKHV v r. 2018 - hlasování
10. 13:30 návrh na navýšení členských příspěvků z 30,- Kč na 50,- Kč na člena klubu / spolku od 1.1.2019 - hlasování
11. 13:20 různé
12. 13:45 přijetí usnesení valné hromady - hlasování
13: 14:00 závěr
S pozdravem

Jiří Franc

Asociace klubů historických vozidel z.s.
Na Strži 9
140 00 Praha 4
 www.akhv.cz
e-mail akhv@akhv.cz