Historie

AKHV, plným názvem Asociace klubů historických vozidel je nezávislým spolkem. AKHV plní tyto cíle:

  • sdružovat kluby vlastníků historických vozidel
  • spolupracovat se státními institucemi a spolupracovat na úpravách legislativy v České republice s cílem zajistit bezpečný provoz historických vozidel po pozemních komunikacích
  • podporovat a koordinovat realizaci setkání a soutěží historických vozidel organizovaných členskými kluby
  • spolupracovat s obdobnými sdruženími v České republice a ve světě

AKHV je nástupnickou organizací bývalé Komise historických vozidel v ÚAMK ČR, která působila v bývalém ÚAMK již od roku 1966. Členové této Komise měli vždy zájem být přímými členy ve FIVA. AKHV proto má samostatnou právní subjektivitu, vlastní účet a nezávislé hospodaření. Proto byla založena 26.června 1996 v Pacově AKHV a přijetím nových stanov se hlásí k myšlenkám mezinárodní organizace historických vozidel FIVA.

AKHV navázala na činnost Komise historických vozidel v rámci ÚAMK ČR. AKHV není členem ÚAMK ČR.

K 1. březnu 2023 AKHV zastřešovala více než 30 klubů historických vozidel čítajících více než 2000 členů. AKHV se spolupráci s ostatními subjekty z oblasti historických vozidel každoročně zajišťuje školení klubových testovacích komisařů členských klubů v AKHV s cílem zkvalitnění testování historických vozidel.

Členské kluby v AKHV každoročně pořádají více než 60 velmi kvalitně zajištěných akcí (setkání a soutěží historických vozidel). AKHV je otevřená všem klubům, zajímajícím se o problematiku historických vozidel. Každému zájemci rádi pomůžeme a poradíme.