Žádost o příspěvek na pořádání akce klubem v AKHV v r. 2023 (formulář a podmínky)

Na níže uvedených odkazech máte k dispozici formuláře žádosti o poskytnutí příspěvku pro klub v Asociaci klubů historických vozidel z.s. na akci pořádanou tímto klubem v r. 2023.

 

Podmínky pro poskytnutí příspěvku:

1) vyplnit a odeslat  žádost o příspěvek na 1 akci v tomto roce (viz. příloha),
2) v žádosti uvést číslo účtu klubu, na který má být příspěvek poslán,
3) vyplněnou a podepsanou žádost co nejdříve poslat prezidiu AKHV, nejpozději 20. 11. 2023 v elektronické, či v papírové podobě na níže uvedenou adresu Asociace,
4) k žádosti přiložte pozvánku na akci, či plakat. Pro akce již realizované v r. 2023 připojte k žádosti také minimálně 2 fotografie z akce.
5) v materiálech akce (plakát, bulletin apod.) je zveřejněno logo AKHV, které dostupné na odkazu níže.


Nárok na příspěvek mají členské kluby v AKHV, které:
- pošlou správně vyplněnou a podepsanou žádost včetně příloh nejpozději 20. 11. 2023,
- mají zaplacené členské příspěvky do AKHV na rok 2023,
- akce je uvedena v kalendáři akcí klubů sdružených v AKHV pro rok 2023.Žádost můžete vyplnit elektronicky ve formátu xls, nebo ručně do vytištěného formuláře.
Preferovaná je elektronická forma podání žádosti o příspěvek (např. vyplněná, podepsaná a oskenovaná, poslaná e-mailem).


Adresa pro podání žádosti:

1) e-mailem na adresu akhv@akhv.cz

2) nebo zasláním Českou poštou na adresu:
    Asociace klubů historických vozidel z.s.
    Na Strži 9
    140 00 Praha 4

 

 

Žádost o příspěvek na akci v r. 2023 (xls)

 

Žádost o příspěvek na akci v r. 2023 (pdf)

 

Logo AKHV